free website builder

BRAND NEW

CALVADOS

BRAND NEW CALVADOS

Brand New Calvados är en ensemble specialiserad på musik från 16- och 1700-talet. Med improvisationen som grund har ensemblem en helt egen röst. Improvisation var en av barockmusikens grundstenar, och är än idag en viktig del av hur man uppför den. Brand New Calvados stannar inte vid improvisation på historiska grunder, utan låter den sträcka sig in i vår egen nutid. Lekfullt och innerligt blir musiken helt ny igen.

En konsert med Brand New Calvados är inte den andra lik. Mötet mellan musiker, mellan musiker och musik, mellan musik och publik är påtaglig. Kommunikation över tid och rum.

Gruppen har gett konserter i många olika miljöer och sammanhang. Allt från Akzo Nobel award ceremony till festivaler, kyrkor och pubar. Samarbeten som sträcker sig över genregränser och till andra konstarter är något av Brand New Calvados signum.

Mötet

Alldeles oavsett vi jobbar tillsammans med en professionell vokalensemble, en kyrkokör, författaren Göran Greider eller jazz- och folksångerskan Gunnel Maurizson så söker vi mötet med människan. Vi vill inte skapa effekt som inte har botten i musiken eller hos oss som framför den. Vi vill bara göra den återigen aktuell, återigen relevant. 
Därför söker vi de oväntade kombinationerna av personer och musik. Och de oväntade lokalerna -  jazzklubbar, pubar och företag har alla fått besök av Brand New Calvados. Vi vänder inte de traditionella scenerna ryggen, vi vill bara finna nya.

Hanna Wiklund
Violin

Markus Junby
Viola da Gamba

Peter Lönnerberg
Cembalo/Orgel

Ulf Tjärnström
Violone/Colazione

Kalle Källman
Slagverk


Epost:
info@brandnewcalvados.com

Telefon:
+46 70-273 42 60

    Tack, vi hör av oss!